Hypergeometrisk sannsynlighet kalkulator

Hypergeometrisk fordeling – Statistikk og sannsynlighetsregning

Statistikk og sannsynlighetsregning

Filmen viser hvordan man finner ulike sannsynligheter i den hypergeometriske fordelingen, spesielt ved bruk av ferdige funksjoner på kalkulatoren.

Kalkulator – Hypergeometrisk fordeling Velger DIST->

Hypergeometrisk fordeling. Velger DIST->TRYKKER EN GANG BORT (F6)->H.GEO. Siden vi skal finne P(X=1) Velger vi punkt sannsynlighet.

Sannsynlighetsregning på CASIO fx-991 EX – LabDidakt

Samlet sannsynlighet for at 0,1,2,3,4 eller 5 spirer er 36,7%. Sannsynligheten for at flere enn 5 spirer er da (100 -36,7)% = 63,3%. Denne lille kalkulatoren …

Uten tittel

b) Beregn sannsynligheten for at vi får 0, 1 eller 2 kron. c) Beregn sannsynligheten for at vi får 1 … Hypergeometrisk fordeling: Lotto / Vikinglotto

Inntasting av hypergeometrisk sannsynlighet på kalkulator.

Inntasting av hypergeometrisk sannsynlighet på kalkulator. – Matematikk – Skolediskusjon.no

Sitter her med Sigma R1, hvor jeg har kommet til delkapittel 1.9 Hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling.I forklaringen får jeg beskjed om å …

Sitter her med Sigma R1, hvor jeg har kommet til delkapittel 1.9 Hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling.I forklaringen får jeg beskjed om å taste inn et uttrykk inn i Y1. Har prøvd å sette inn stykket, men får feil svar i forhold til hva som står i

Klasseromsaktiviteter: Hypergeometrisk kalkulator – content

Klasseromsaktiviteter: Hypergeometrisk kalkulator – Texas Instruments – content

En kalkulator som gir deg mulighet til å regne ut hypergeometriske sannsynligheter samtidig som størrelsen på sannsynligheten visualiseres som en andel.

En kalkulator som gir deg mulighet til å regne ut hypergeometriske sannsynligheter samtidig som størrelsen på sannsynligheten visualiseres som en andel. Oppgaven er dynamisk og alle parametre kan endres uavhengig av hverandre. Sannsynlighene vises i tillegg i to ulike grafer og kommer både som eksakte og tilnærmede verdier

4 Sannsynlighet – GeoGebra 6.0 for videregående skole

GeoGebra 6.0 for videregående skole

Figur 4.1: Sannsynlighetskalkulator finner du under «Vis» på menylinjen. … binomisk, hypergeometrisk og normalfordeling som er viktigst.

Sannsynlighet på kalkulator.Noen flinke? – matematikk.net

1. des. 2005 — Hei, jeg har rett og slett glemt hvordan man regner ut en hypergeometrisk fordeling på kalkulator. Jeg bruker Texas Ti-83+. Hvilken …

Online kalkulatorer – © Rene Vapenik 2011

Sannsynlighetsfordeling ; Uniform sannsynlighetsmodell · Binomisk fordeling (1≤N≤269) ; Normalfordeling · Negative binomial distribution (EN) (1≤r≤200).

Keywords: hypergeometrisk sannsynlighet kalkulator